#DwaBratanki: Zasady akcji

Warunki ogólne

1. W zrzutce mogą uczestniczyć osoby od 18 roku życia.

2. Zrzutka ma charakter inkluzywny, to znaczy dopuszczamy patronat i sponsorowanie przez podmioty (firmy i osoby) niezależnie od ich pozycji na scenie politycznej, poglądów etycznych itp.

 


Zasady losowania nagród

1. Nagrody zostaną wylosowane spośród kwalifikujących się uczestników w dniu 23 października 2018 roku.

2. Rozesłanie nagród nastąpi nie później niż do 11 listopada 2018 roku. Nagrody będą rozsyłane bezpośrednio przez sponsorów, jednak organizator akcji dopilnuje, aby wszystkie wygrane przedmioty dotarły do właściwych osób.

Wersja dla Węgrów

Link

Link do opisu #ketjobarat

Prześlij tego linka swoim węgierskim przyjaciołom. Są w nim informacje gdzie i kiedy rozdajemy napoje!
Kod QR